Our social:

Двама старци седят на пейкаДвама старци седят на пейка в парка и разговарят: - Знаеш ли - казва единият - навремето ми трябваше само да видя хубаво момиче и ми ставаше. - А сега? - пита другият. - Сега... зрението ми се развали. 

Двама старци седят на пейка

0 коментара:

Публикуване на коментар